• Ειδικές Ανακατασκευές
  • Επισκευή κλαβιατούρας
  • Επισκευή μηχανής πιάνου
  • Λουστραρίσματα - αποκαταστάσεις επίπλων
  • Ρεγουλάρισμα
  • Τόνισμα – Ρετουσάρισμα σφυριών
  • Επισκευή Κλαβιατούρας (ταστιέρας)
  • Επισκευή μηχανής πιάνου
  • Χόρδισμα

Τοποθέτηση συστημάτων Silent

ΕκτύπωσηE-mail

Τοποθέτηση συστημάτων Silent

Είμαστε από τους πρώτους που τοποθετήσαμε συστήματα Silent σε πιάνα από το 1997, όταν n τεχνολογία τέτοιων συστημάτων ήταν ακόμη σε εμβρυακό στάδιο.

Η εγκατάσταση συστημάτων Silent δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται πολύ καλή γνώση του μηχανισμού του πιάνου και τεράστια εμπειρία στο ρεγουλάρισμα.
Οι εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοια συστήματα, προτείνουν μια απόκλιση περίπου 2 mm στο let off στο ρεγουλάρισμα των jacks της μηχανής.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν 2-3 mm let off στα jack, ενώ οι εταιρείες κατασκευής Silent προτείνουν τουλάχιστο 5 mm.

Αυτή η διαφορά γίνεται αντιληπτή από τον έμπειρο πιανίστα, με συνέπεια n τοποθέτηση συστημάτων Silent να είναι πολλές φορές αποτρεπτική, εάν σαν προτεραιότητα είναι n ακρίβεια στην αίσθηση του πιάνου.
Στα περισσότερα πιάνα, τα συστήματα που τοποθετούμε, έχουν ελάχιστη απόκλιση από το αρχικό εργοστασιακό ρεγουλάρισμα, που σημαίνει πως ο πιανίστας δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά μετά την τοποθέτηση του συστήματος Silent.

Αυτό επιτυγχάνεται ύστερα από πολλές δοκιμές κατά την εγκατάσταση, από την δική μας μεριά, του συστήματος Silent.

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις μας, διατηρείται το letoff στα jack 2-3 mm όσο δηλαδή και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια, n πολύ καλή γνώση του software ρυθμίσματος, εγγυάται ένα άριστο αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουμε τοποθετήσει συστήματα Silent σε πιάνα ακόμη και 100 ετών.

Gallery

sielent 1

sielent 1

sielent 1

sielent 1