Εκτιμήσεις

Εκτύπωση

 

Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση οποιουδήποτε πιάνου προκειμένου να το επισκευάσετε, να το πουλήσετε, ή απλώς θέλετε να γνωρίζετε την αξία του. Σε περίπτωση εκτίμησης, σας δίνεται εγγράφως η αξία του πριν την επισκευή, η αξία του μετά την επισκευή και το κόστος της επισκευής.