Η εγγύησή μας

Εκτύπωση

 

Είμαστε απόλυτα σίγουροι για το αποτέλεσμα της εργασίας μας, και την ποιότητα αλλά και την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούμε, γι αυτό είμαστε από τους ελάχιστους στην Ευρώπη που δίνουμε από πέντε έως και δεκαπέντε χρόνια εγγύηση στην εργασία επισκευής ή αποκατάστασης, ανάλογα με την κατάσταση του πιάνου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι κατασκευαστές καινούριων πιάνων δίνουν εγγύηση από 5 έως 10 έτη.

Η εγγύηση ισχύει φυσικά, αν γίνεται συντήρηση του πιάνου σύμφωνα με τις υποδείξεις μας και από εξουσιοδοτημένο τεχνικό μας.